8 mei 2023

3 momenten om mee te denken, bent u erbij?

Afgelopen najaar kon u meedenken over de plannen voor Te Werve Oost. De grote lijnen legden we vast in de Nota van Uitgangspunten. Ook bij de volgende stap bent u van harte welkom. Denkt u mee met het concreter maken van de plannen?
7 mei 2023

Kom naar de creatieve middag op 17 mei

U bent van harte welkom op de creatieve middag op woensdag 17 mei tussen 14.00 en 17.00 uur. Een middag waarin we samen aan de slag gaan met het maken van een buurtboekenkast. Neemt u een boek mee voor in de boekenkast?
15 maart 2023

Energieke eerste buurtactiviteit – 22 februari

Een bruisend buurtleven! Niet alleen is een bruisend buurtleven belangrijk voor ons als de vernieuwing van Te Werve Oost klaar is, maar ook in de ’tussentijd’. In Te Werve Oost is momenteel veel te doen om de sloop-nieuwbouw: verhuizingen, hoe ziet de toekomstige wijk eruit en wat voor woningen komen ervoor terug.
23 februari 2023

De Nota van Uitgangspunten is definitief

De uitgangspunten voor het vernieuwingsgebied leggen we vast in een Nota van Uitgangspunten. De afgelopen maanden kon u mee praten en reageren op het concept Nota van Uitgangspunten. De ontvangen reacties zijn verwerkt in een Nota van Inspraak. Hierin staat wat er met de reacties gebeurt. Ook wordt uitgelegd hoe de Nota van Uitgangspunten is aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft beide nota’s dinsdag 21 februari 2023 vastgesteld.
8 februari 2023

22 februari – groene middag met sport en spel

U bent van harte welkom op de groene middag op woensdag 22 februari tussen 14.00 en 17.30 uur. Een middag voor jong en oud met sport en spel. Met een gratis zadenmarkt en een workshop plantenpotten versieren. En natuurlijk warme drankjes en hapjes.
20 oktober 2022

Geen recht meer op sociale huur – wat nu?

Sommige bewoners van het vernieuwingsgebied hebben nu een sociale huurwoning, maar komen daar straks niet meer voor in aanmerking. Dat roept vragen op.
20 oktober 2022

Leegstaande woningen

Bewoners hebben ons gevraagd hoe Rijswijk Wonen omgaat met leegstaande woningen in Te Werve Oost. Daar geven wij graag duidelijkheid over.
20 oktober 2022

Terugblik bijeenkomst

De bewonersbijeenkomst van 10 oktober in De Loods is goed bezocht. Medewerkers van Rijswijk Wonen gaven een uitgebreide toelichting op de informatie die eerder al in de nieuwsbrief was gedeeld.
26 september 2022

Informatieavond op 10 oktober

Op maandag 10 oktober is er weer een informatieavond in De Loods, van 19.30 tot 21 uur. Bewoners hebben daar een uitnodiging voor op de mat gekregen.
26 september 2022

Volgorde van sloop en bouw is bekend

De volgorde van sloop en bouw is bekend. Dat geeft antwoord op de belangrijke vraag: wanneer is mijn woning aan de beurt? Uiteraard is dit een planning en kan deze nog wijzigen. Vertraging eerder in het project zorgt vrijwel zeker ook voor vertraging verderop.

Interesse?

Interesse om in het vernieuwde Te Werve Oost te wonen? Schrijf u hier in als geïnteresseerde. 

Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

Privacyverklaring