16 juli 2024

Terugblik informatiebijeenkomst 8 juli

Op 8 juli organiseerden we een informatiebijeenkomst om u bij te praten over de resultaten van de meedenksessies van Te Werve Oost.
16 juli 2024

31 augustus buitenbioscoop in park De Driesprong!

Kom naar de buitenbioscoop in park De Driesprong! Op 31 augustus 2024 vertonen we de film “Fantastic Mr. Fox”, een grappige animatiefilm voor volwassenen en kinderen tijdens een buitenbioscoop voor de buurt.
4 juni 2024

Extra gesprek over de parkeerplannen

Tijdens de informatiebijeenkomst en de eerste meedenksessie bleek dat er veel vragen en zorgen waren over de parkeerplannen. Op 4 juni organiseerden we daarom een extra presentatie en gesprek over de parkeerplannen.
4 juni 2024

Terugblik meedenksessie over de architectuur voor de eerste gebouwen

Op 4 juni organiseerden we een meedenksessie de architectuur van de eerste gebouwen. Er waren ongeveer 20 (toekomstige) bewoners en geïnteresseerden aanwezig.
4 juni 2024

Bijeenkomst 3 – Meedenkavond over het uiterlijk van de woningen

Hoe gaat het eerste gebouw er uit zien? Een opzet van de eerste fase wordt deze avond gepresenteerd door de architect. We gaan daarna met elkaar het gesprek aan. Hoe komt de input van bewoners terug in het plan? Missen we nog iets?
13 mei 2024

Terugblik meedenksessie over de inrichting van de buitenruimte

Op 13 mei organiseerden we een meedenksessie over de inrichting van de openbare buitenruimte, het landschap. Er waren ongeveer 25 (toekomstige) bewoners en geïnteresseerden aanwezig.
25 april 2024

Terugblik informatiebijeenkomst dinsdag 16 april

Op 16 april organiseerden we een informatiebijeenkomst om u bij te praten over de herontwikkelingsplannen van Te Werve Oost. De avond bestond uit een presentatie over de de plannen die tot nu toe zijn gemaakt. We presenteerden een voorlopig bouwplan en de eerste schetsen voor de openbare ruimte. We lieten zien zien hoe wensen en ideeën van bewoners wel en niet zijn meegenomen bij het maken van de plannen.
4 april 2024

Geslaagde tweede opruimdag

Ondanks het wisselende lente weer zat de stemming er bij iedereen goed in. Het fijn om met elkaar tijd door te brengen in een straat vol bloeiende bomen. De Opruimdag is een goede gelegenheid om je huis op te ruimen en om daarnaast met je buren te praten over de ontwikkelingen in de buurt. We hebben de eerste succesvolle opruimdag in oktober gehouden en deze nu herhaald in maart.
17 januari 2024

Dansend het nieuwe jaar in

Wat is een betere manier om het nieuwe jaar te beginnen dan met dansen? Op woensdagavond 3 januari leerden jonge bewoners van Te Werve een aantal nieuwe moves tijdens de workshop van Mistura Movement, een lokale dansstudio.
11 januari 2024

Korte terugblik inloopavond voor het bestemmingsplan Te Werve Oost

Maandagavond 8 januari was de inloopavond voor het bestemmingsplan Te Werve Oost in De Loods in Rijswijk. Het bestemmingsplan ligt vanaf 22 december 2023 ter inzage.
10 januari 2024

Wat is er te doen in Wijkcentrum Te Werve

Wijkcentrum Te Werve is één van de locaties van Welzijn Rijswijk. In het wijkcentrum kunnen inwoners samen activiteiten en initiatieven organiseren. Ook vind je er diensten van Welzijn Rijswijk, zoals de Formulierenhulp. Bekijk de activiteitenkalender van het Wijkcentrum Te Werve hier.
27 december 2023

Soep op de Stoep voor Wijkcentrum Te Werve

Op 27 december van 15.00-17.00 uur was  ‘Soep op de Stoep’ voor het wijkcentrum Te Werve aan de M.D. Fockstraat 4. Drie bewoners hadden, met een soeppakket van Welzijn Rijswijk, twee heerlijke soepen gemaakt voor de buurt.
22 december 2023

Inloopbijeenkomst voor vragen over het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor Te Werve Oost ligt ter inzage. Op 8 januari 2024 is er een inloopbijeenkomst in De Loods. Hier kunt u langskomen als u vragen heeft over het bestemmingsplan. U bent maandag 8 januari vanaf 19.00 uur van harte welkom in De Loods, aan de Treubstraat 31 in Rijswijk.
19 oktober 2023

Elke donderdag Formulierenhulp in Wijkcentrum Te Werve

Heeft u moeite met het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld het aanvragen van minimaregelingen, bijzondere bijstand, participatiewet, kwijtscheldingen of maatschappelijke ondersteuning? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? De vrijwilligers van de Formulierenhulp helpen u hier graag bij!
12 oktober 2023

Succesvolle opruimdag in Te Werve Oost

Veel bewoners van Te Werve Oost gaan verhuizen. En verhuizen betekent ook opruimen. Woensdag 11 oktober organiseerden we een succesvolle opruimdag. Daar maakten veel mensen gebruik van.  
27 september 2023

Opruimdag woensdag 11 oktober

Rijswijk Wonen, Synchroon, Vidomes en Dude Goed organiseren op 11 oktober een opruimdag. Omdat al veel bewoners in Te Werve Oost aan het verhuizen zijn, wordt er thuis grondig opgeruimd. Daardoor blijven er wel eens wat meubels staan op straat. En dat geeft een rommelige aanblik voor de rest van de buurtbewoners. Maar andere bewoners kunnen deze meubels misschien goed gebruiken! Daarom organiseren we een opruimdag.
27 september 2023

Mogelijkheid tot inspreken bij gemeenteraad voor het ontwikkelkader

Na de zomer is het participatie eindverslag verwerkt in een definitief ontwikkelkader, die naar de gemeenteraad ging. Het definitief ontwikkelkader staat nu ook online op de vergaderwebsite van de gemeente, die is hier te vinden.
26 september 2023

Eindverslag ontwikkelkader participatie online

Voor de zomervakantie waren er 3 momenten om mee te denken over het ontwikkelkader: een document van de gemeente waar kaders en bouwregels worden gesteld voor de nieuwbouw van Te Werve Oost. Nu is het eindverslag daarvan klaar. Dat meedenken kon op 3 momenten: tijdens de klankbordgroep dat plaatsvond in een kleiner groepje bij Rijswijk Wonen.
21 september 2023

Wijkcentrum Te Werve officieel geopend

Wijkcentrum Te Werve is woensdagmiddag 20 september officieel geopend met ballonnen en confetti. De grote opkomst laat zien dat veel bewoners blij zijn met het wijkcentrum. Met steun vanuit Welzijn Rijswijk is het een plek voor en door de bewoners geworden. Samen hebben ze afgelopen tijd hard toegewerkt naar de opening.
10 juli 2023

Buurtbieb in Te Werve door bewoners gerealiseeerd

Op woensdag 14 juni werd de onthulling van de buurtbieb in Te Werve met veel plezier gevierd. Harley, wijkwerker van Welzijn Rijswijk, opende met Karima en Aesma de buurtbieb. Deze bieb werd door een betrokken bewoner in de grond bevestigd. Tijdens de vorige buurtactiviteit op 17 mei werd, onder leiding van Jenny, buurtbewoner, de boekenkast in elkaar gezet en geverfd.
4 juli 2023

Nieuwbouwwoningen voor bewoners Te Werve Oost

In september zijn de woningen in het project LOF Erasmusveld in Den Haag naar verwachting klaar. Een deel van de woningen zijn gereserveerd voor bewoners van een te slopen woning in Te Werve Oost en de Bomenbuurt. Het gaat om 60% van de woningen, 24 stuks.
12 juni 2023

14 juni: Buitenspeeldag met Speeltuin de Eekhoorn en Lief & Leed

Woensdag 14 juni is de Buitenspeeldag. Daarom organiseert Speeltuin de Eekhoorn samen met de dames van Lief & Leed allerlei leuke activiteiten, inclusief de onthulling van de nieuwe buurtbieb. Dit vindt plaats bij de Idenburglaan 58 tussen 13:00 en 17:00. Komt u ook om een boek uit te wisselen of lekker buiten te spelen?
12 juni 2023

Afgelopen 17 mei: een buurtbieb voor Te Werve

Het was weer ontzettend gezellig in Park de Driesprong voor de tweede activiteit op 17 mei. Buurtbewoners verzamelden zich voor een praatje, sport voor jong en oud en wederom heerlijke hapjes van de dames van Lief & Leed. Daarnaast was er nog een bijzondere activiteit: onder leiding van een buurtbewoner werd de nieuwe buurtbieb in elkaar gezet en geverfd.
8 mei 2023

3 momenten om mee te denken, bent u erbij?

Afgelopen najaar kon u meedenken over de plannen voor Te Werve Oost. De grote lijnen legden we vast in de Nota van Uitgangspunten. Ook bij de volgende stap bent u van harte welkom. Denkt u mee met het concreter maken van de plannen?
7 mei 2023

Kom naar de creatieve middag op 17 mei

U bent van harte welkom op de creatieve middag op woensdag 17 mei tussen 14.00 en 17.00 uur. Een middag waarin we samen aan de slag gaan met het maken van een buurtboekenkast. Neemt u een boek mee voor in de boekenkast?
15 maart 2023

Energieke eerste buurtactiviteit – 22 februari

Een bruisend buurtleven! Niet alleen is een bruisend buurtleven belangrijk voor ons als de vernieuwing van Te Werve Oost klaar is, maar ook in de ’tussentijd’. In Te Werve Oost is momenteel veel te doen om de sloop-nieuwbouw: verhuizingen, hoe ziet de toekomstige wijk eruit en wat voor woningen komen ervoor terug.
23 februari 2023

De Nota van Uitgangspunten is definitief

De uitgangspunten voor het vernieuwingsgebied leggen we vast in een Nota van Uitgangspunten. De afgelopen maanden kon u mee praten en reageren op het concept Nota van Uitgangspunten. De ontvangen reacties zijn verwerkt in een Nota van Inspraak. Hierin staat wat er met de reacties gebeurt. Ook wordt uitgelegd hoe de Nota van Uitgangspunten is aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft beide nota’s dinsdag 21 februari 2023 vastgesteld.
8 februari 2023

22 februari – groene middag met sport en spel

U bent van harte welkom op de groene middag op woensdag 22 februari tussen 14.00 en 17.30 uur. Een middag voor jong en oud met sport en spel. Met een gratis zadenmarkt en een workshop plantenpotten versieren. En natuurlijk warme drankjes en hapjes.
20 oktober 2022

Geen recht meer op sociale huur – wat nu?

Sommige bewoners van het vernieuwingsgebied hebben nu een sociale huurwoning, maar komen daar straks niet meer voor in aanmerking. Dat roept vragen op.
20 oktober 2022

Leegstaande woningen

Bewoners hebben ons gevraagd hoe Rijswijk Wonen omgaat met leegstaande woningen in Te Werve Oost. Daar geven wij graag duidelijkheid over.
20 oktober 2022

Terugblik bijeenkomst

De bewonersbijeenkomst van 10 oktober in De Loods is goed bezocht. Medewerkers van Rijswijk Wonen gaven een uitgebreide toelichting op de informatie die eerder al in de nieuwsbrief was gedeeld.
26 september 2022

Informatieavond op 10 oktober

Op maandag 10 oktober is er weer een informatieavond in De Loods, van 19.30 tot 21 uur. Bewoners hebben daar een uitnodiging voor op de mat gekregen.
26 september 2022

Volgorde van sloop en bouw is bekend

De volgorde van sloop en bouw is bekend. Dat geeft antwoord op de belangrijke vraag: wanneer is mijn woning aan de beurt? Uiteraard is dit een planning en kan deze nog wijzigen. Vertraging eerder in het project zorgt vrijwel zeker ook voor vertraging verderop.
26 september 2022

Herhuisvesting in andere projecten van Rijswijk Wonen

Rijswijk Wonen heeft een aantal bouwprojecten aangewezen waar in totaal ruim 100 woningen worden gereserveerd voor bewoners van Te Werve Oost. Hier zitten zowel sociale huurwoningen als middeldure huurwoningen bij.
21 juli 2022

Verhuisvergoeding per 1 juli 2022

Goed nieuws: voor iedereen die na 1 juli van dit jaar gaat verhuizen, is een verhuiskostenvergoeding beschikbaar. Tijdens de bijeenkomsten hebben we deze wens vaak gehoord. We zijn blij om te kunnen melden dat we aan deze wens tegemoet kunnen komen. De verhuiskostenvergoeding is € 6.505,-.
23 mei 2022

Kijk de online bijeenkomst terug

Op 17 mei was er een online bijeenkomst over de plannen voor sloop en nieuwbouw in Te Werve Oost. Speciaal voor mensen die niet in de gelegenheid waren om naar de bijeenkomsten in De Loods te komen, of een voorkeur hebben voor online.
23 mei 2022

Bewonersbijeenkomsten goed bezocht

Op 9, 11  en 20 mei zijn er vijf informatiebijeenkomsten gehouden over de plannen voor sloop en nieuwbouw in Te Werve Oost. Rijswijk Wonen gaf uitleg over het waarom van de plannen, in welk stadium ze verkeren en wat dit allemaal betekent voor de bewoners van het vernieuwingsgebied.
28 april 2022

Sloopbericht bezorgd in de wijk

Op 28 april hebben medewerkers van Rijswijk Wonen aangebeld bij alle 355 adressen in het vernieuwingsgebied van Te Werve Oost. Huurders kregen persoonlijk een brief overhandigd waarin staat dat hun woning de komende jaren zal worden gesloopt. Of juist niet.
28 april 2022

Sloop en nieuwbouw Te Werve Oost

De Rijswijkse wijk Te Werve Oost wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. Rijswijk Wonen gaat hier 332 van de 355 woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Samen met de gemeente Rijswijk, gebiedsontwikkelaar Synchroon en bewoners werkt de woningcorporatie aan een vernieuwingsplan.
20 april 2022

De projectcommissie is gestart

20 bewoners uit het gebied dat wordt verbeterd, meldden zich via de nieuwsbrief aan voor de projectcommissie Te Werve Oost.
6 april 2022

Oproep projectcommissie

Begin april 2022 ontvingen de bewoners uit het gebied dat verbeterd gaat worden een nieuwsbrief.
28 februari 2022

Uw mening over Te Werve

De afgelopen maanden hebben wij u gevraagd wat u fijn vindt aan de wijk Te Werve en waar u niet zo blij mee bent.

Interesse?

Interesse om in het vernieuwde Te Werve Oost te wonen? Schrijf u hier in als geïnteresseerde. 

Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

Privacyverklaring