De Nota van Uitgangspunten is definitief

De uitgangspunten voor het vernieuwingsgebied leggen we vast in een Nota van Uitgangspunten. De afgelopen maanden kon u mee praten en reageren op het concept Nota van Uitgangspunten. De ontvangen reacties zijn verwerkt in een Nota van Inspraak. Hierin staat wat er met de reacties gebeurt. Ook wordt uitgelegd hoe de Nota van Uitgangspunten is aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft beide nota’s dinsdag 21 februari 2023 vastgesteld. Download hier:

De komende maanden werken we verder aan de plannen
Allereerst wordt met het zogenaamde Ontwikkelkader vastgelegd hoe de Nota van Uitgangspunten wordt uitgewerkt in een concreet plan.
In het Ontwikkelkader wordt bijvoorbeeld ook de bouwhoogten en de verkeersontsluiting vastgelegd. U krijgt gelegenheid om ook op het concept Ontwikkelkader te reageren. Na de zomer stelt de gemeenteraad het Ontwikkelkader vast.


Geplaatst op: 23 februari 2023

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Aanmelden kan via tewerve@rijswijkwonen.nl.

Interesse?

Interesse om in het vernieuwde Te Werve Oost te wonen? Schrijf u hier in als geïnteresseerde. 

Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

Privacyverklaring