Het plan

Woningcorporatie Rijswijk Wonen gaat de komende jaren samen met de gemeente Rijswijk en ontwikkelaar Synchroon aan het werk in Te Werve Oost. Van de 355 woningen in het gebied, gaan we 304 portiekwoningen en 28 eengezinswoningen slopen. Deze woningen zijn verouderd en veel bewoners hebben last van vocht, tocht en schimmel. Het is niet haalbaar om ze weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. Bovendien is er grote behoefte aan méér woningen. Daarom hebben wij – in overleg met de gemeente – het besluit genomen om tot sloop en nieuwbouw over te gaan. In de huidige plannen blijven er ook woningen staan. Het gaat om 23 eengezinswoningen die gebouwd zijn in 1996. 

Er is in de wijk behoefte aan meer woningen én aan meer verschillende woningen. Rijswijk Wonen en Synchroon bouwen daarom aan een nieuwe, energiezuinige buurt die plaats biedt aan meer mensen én aan meer woonwensen. Er komen dus extra woningen bij die verschillen in prijs. Van betaalbare sociale huur tot middeldure en dure huur en koop.

Tegelijk verbeteren we samen met de gemeente ook de woonomgeving, de straten, het parkeren en het groen. Bij het maken van de plannen voor de wijk mogen de bewoners van nu meedenken. En ook de mensen die hier straks komen wonen.

Het gebied waar we aan de slag gaan, ligt tussen Sir Winston Churchilllaan, Generaal Berenschotlaan, Idenburglaan en Van Vollenhovenlaan.

Uitgangspunten

Belangrijkste uitgangspunten voor de vernieuwing

  • We bouwen meer woningen terug dan er verdwijnen. Die extra woningen komen straks vooral in de hoogbouw tussen de Karel Doormanlaan en Winston Churchillaan.
  • Er komen meer verschillende soorten woningen: groot en klein, appartementen en eengezinswoningen.
  • Een groot deel van de woningen blijft betaalbaar. Het plan is nu: 50% sociale huur en 50% (middel)dure huur en koop.
  • Alle nieuwe woningen worden comfortabel en energiezuinig.
  • We slopen niet alles in een keer maar verdeeld over meerdere jaren. Zo hopen we bewoners die dat willen, zo snel mogelijk een nieuwe, passende woning aan te kunnen bieden in de wijk.
  • Minimaal anderhalf jaar van tevoren hoort u van ons wanneer u uw woning moet verlaten. We gaan u hierbij stap voor stap begeleiden.
  • Uw rechten en plichten regelen we in het sociaal plan. Hierin staan afspraken over voorrang bij het zoeken naar een andere woning, de verhuiskostenvergoeding en de mogelijkheid om terug te keren in de wijk. Dit plan maken we in overleg met de projectcommissie Te Werve Oost.
  • Het is belangrijk dat ook tijdens de werkzaamheden de buurt leefbaar blijft. Woningen die leegstaan verhuren we daarom tijdelijk, zodat geen leegstand ontstaat.

Planning

We werken de komende maanden de plannen verder uit met bewoners en ontwikkelaar Synchroon. Rijswijk Wonen en de gemeente nemen over deze plannen een besluit. Daarna starten we in fases met de uitvoering. In 2026 verwachten we de eerste nieuwbouwwoningen op te leveren.

Interesse?

Interesse om in het vernieuwde Te Werve Oost te wonen? Schrijf u hier in als geïnteresseerde. 

Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

Privacyverklaring