• Aan de slag in Te Werve Oost

Te Werve Oost wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. Er wordt gebouwd aan een nieuwe, energiezuinige buurt die plaats biedt aan meer mensen én aan meer woonwensen. Er komen extra woningen bij en de woonomgeving, de straten, het parkeren en het groen worden verbeterd.

Zo maken we van Te Werve Oost een fijne(re) wijk om te wonen! 

Informatieavond

Op maandag 10 oktober is er weer een informatieavond in De Loods, van 19.30 tot 21 uur. Komt u ook?

Kijk hier de online bewonersbijeenkomst van 17 mei terug

Het plan

Wat zijn de plannen voor Te Werve Oost? Lees hier in grote lijnen wat er gaat veranderen in uw wijk.

Denk mee

We willen graag weten wat u belangrijk vindt. Daarom vragen we op verschillende momenten aan bewoners om met ons mee te denken. U leest hier later meer over.

Projectcommissie

De projectcommissie Te Werve Oost praat namens de bewoners met Rijswijk Wonen. Lees hier wat zij precies doen.

Overzicht vernieuwingen in de wijk

Nieuws

 • 26 september 2022

  Informatieavond op 10 oktober

  Op maandag 10 oktober is er weer een informatieavond in De Loods, van 19.30 tot 21 uur. Bewoners hebben daar een uitnodiging voor op de mat gekregen.
 • 26 september 2022

  Volgorde van sloop en bouw is bekend

  De volgorde van sloop en bouw is bekend. Dat geeft antwoord op de belangrijke vraag: wanneer is mijn woning aan de beurt? Uiteraard is dit een planning en kan deze nog wijzigen. Vertraging eerder in het project zorgt vrijwel zeker ook voor vertraging verderop.
 • 26 september 2022

  Herhuisvesting in andere projecten van Rijswijk Wonen

  Rijswijk Wonen heeft een aantal bouwprojecten aangewezen waar in totaal ruim 100 woningen worden gereserveerd voor bewoners van Te Werve Oost. Hier zitten zowel sociale huurwoningen als middeldure huurwoningen bij.
 • 21 juli 2022

  Verhuisvergoeding per 1 juli 2022

  Goed nieuws: voor iedereen die na 1 juli van dit jaar gaat verhuizen, is een verhuiskostenvergoeding beschikbaar. Tijdens de bijeenkomsten hebben we deze wens vaak gehoord. We zijn blij om te kunnen melden dat we aan deze wens tegemoet kunnen komen. De verhuiskostenvergoeding is € 6.505,-.
 • 23 mei 2022

  Kijk de online bijeenkomst terug

  Op 17 mei was er een online bijeenkomst over de plannen voor sloop en nieuwbouw in Te Werve Oost. Speciaal voor mensen die niet in de gelegenheid waren om naar de bijeenkomsten in De Loods te komen, of een voorkeur hebben voor online.
 • 23 mei 2022

  Bewonersbijeenkomsten goed bezocht

  Op 9, 11  en 20 mei zijn er vijf informatiebijeenkomsten gehouden over de plannen voor sloop en nieuwbouw in Te Werve Oost. Rijswijk Wonen gaf uitleg over het waarom van de plannen, in welk stadium ze verkeren en wat dit allemaal betekent voor de bewoners van het vernieuwingsgebied.
 • 28 april 2022

  Sloopbericht bezorgd in de wijk

  Op 28 april hebben medewerkers van Rijswijk Wonen aangebeld bij alle 355 adressen in het vernieuwingsgebied van Te Werve Oost. Huurders kregen persoonlijk een brief overhandigd waarin staat dat hun woning de komende jaren zal worden gesloopt. Of juist niet.
 • 28 april 2022

  Sloop en nieuwbouw Te Werve Oost

  De Rijswijkse wijk Te Werve Oost wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. Rijswijk Wonen gaat hier 332 van de 355 woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Samen met de gemeente Rijswijk, gebiedsontwikkelaar Synchroon en bewoners werkt de woningcorporatie aan een vernieuwingsplan.
 • 20 april 2022

  De projectcommissie is gestart

  20 bewoners uit het gebied dat wordt verbeterd, meldden zich via de nieuwsbrief aan voor de projectcommissie Te Werve Oost.
 • 6 april 2022

  Oproep projectcommissie

  Begin april 2022 ontvingen de bewoners uit het gebied dat verbeterd gaat worden een nieuwsbrief.

  Werkzaamheden in de wijk

  Wat gebeurt er nu al allemaal in Te Werve? Er gebeurt al veel in de wijk. Hieronder vindt u meer informatie over de huidige werkzaamheden.

  Agenda

  • 10 oktober 2022
  • Vanaf oktober

   Start individuele gesprekken met huurders

  • 17 mei
   Online informatiebijeenkomst
  • 9 en 11 mei
   Bijeenkomsten voor bewoners (op uitnodiging)

  Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

  Privacyverklaring