• Aan de slag in Te Werve Oost

Te Werve Oost wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. Er wordt gebouwd aan een nieuwe, energiezuinige buurt die plaats biedt aan meer mensen én aan meer woonwensen. Denkt u mee?

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over Te Werve.

Agenda

 • Elke vrijdag van 13.30 tot 15.00 uur
  Inloopspreekuur Te Werve Oost
  Karel Doormanlaan 121

Het plan

Wat zijn de plannen voor Te Werve Oost? Lees hier in grote lijnen wat er gaat veranderen in uw wijk.

Denk mee

We willen graag weten wat u belangrijk vindt. Daarom vragen we op verschillende momenten aan bewoners om met ons mee te denken. Lees hier wanneer en op welke manier dat kan.

Projectcommissie

De projectcommissie Te Werve Oost praat namens de bewoners met Rijswijk Wonen. Lees hier wat zij precies doen.

Overzicht vernieuwingen in de wijk

Nieuws

 • 15 maart 2023

  Energieke eerste buurtactiviteit – 22 februari

  Een bruisend buurtleven! Niet alleen is een bruisend buurtleven belangrijk voor ons als de vernieuwing van Te Werve Oost klaar is, maar ook in de ’tussentijd’. In Te Werve Oost is momenteel veel te doen om de sloop-nieuwbouw: verhuizingen, hoe ziet de toekomstige wijk eruit en wat voor woningen komen ervoor terug. Dit gaat allemaal over de toekomst, maar wat gebeurt er in de buurt tot die tijd? Daarom organiseerde Stipo een zogenaamde ‘placemaking’ activiteit afgelopen 22 februari: een gezellige middag voor heel de buurt vol lekkers, sport & spel en groen doen.
 • 23 februari 2023

  De Nota van Uitgangspunten is definitief

  De uitgangspunten voor het vernieuwingsgebied leggen we vast in een Nota van Uitgangspunten. De afgelopen maanden kon u mee praten en reageren op het concept Nota van Uitgangspunten. De ontvangen reacties zijn verwerkt in een Nota van Inspraak. Hierin staat wat er met de reacties gebeurt. Ook wordt uitgelegd hoe de Nota van Uitgangspunten is aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft beide nota’s dinsdag 21 februari 2023 vastgesteld.
 • 8 februari 2023

  22 februari – groene middag met sport en spel

  U bent van harte welkom op de groene middag op woensdag 22 februari tussen 14.00 en 17.30 uur. Een middag voor jong en oud met sport en spel. Met een gratis zadenmarkt en een workshop plantenpotten versieren. En natuurlijk warme drankjes en hapjes.
 • 20 oktober 2022

  Geen recht meer op sociale huur – wat nu?

  Sommige bewoners van het vernieuwingsgebied hebben nu een sociale huurwoning, maar komen daar straks niet meer voor in aanmerking. Dat roept vragen op.
 • 20 oktober 2022

  Leegstaande woningen

  Bewoners hebben ons gevraagd hoe Rijswijk Wonen omgaat met leegstaande woningen in Te Werve Oost. Daar geven wij graag duidelijkheid over.
 • 20 oktober 2022

  Terugblik bijeenkomst

  De bewonersbijeenkomst van 10 oktober in De Loods is goed bezocht. Medewerkers van Rijswijk Wonen gaven een uitgebreide toelichting op de informatie die eerder al in de nieuwsbrief was gedeeld.
 • 26 september 2022

  Informatieavond op 10 oktober

  Op maandag 10 oktober is er weer een informatieavond in De Loods, van 19.30 tot 21 uur. Bewoners hebben daar een uitnodiging voor op de mat gekregen.
 • 26 september 2022

  Volgorde van sloop en bouw is bekend

  De volgorde van sloop en bouw is bekend. Dat geeft antwoord op de belangrijke vraag: wanneer is mijn woning aan de beurt? Uiteraard is dit een planning en kan deze nog wijzigen. Vertraging eerder in het project zorgt vrijwel zeker ook voor vertraging verderop.
 • 26 september 2022

  Herhuisvesting in andere projecten van Rijswijk Wonen

  Rijswijk Wonen heeft een aantal bouwprojecten aangewezen waar in totaal ruim 100 woningen worden gereserveerd voor bewoners van Te Werve Oost. Hier zitten zowel sociale huurwoningen als middeldure huurwoningen bij.
 • 21 juli 2022

  Verhuisvergoeding per 1 juli 2022

  Goed nieuws: voor iedereen die na 1 juli van dit jaar gaat verhuizen, is een verhuiskostenvergoeding beschikbaar. Tijdens de bijeenkomsten hebben we deze wens vaak gehoord. We zijn blij om te kunnen melden dat we aan deze wens tegemoet kunnen komen. De verhuiskostenvergoeding is € 6.505,-.

Werkzaamheden in de wijk

Wat gebeurt er nu al allemaal in Te Werve? Er gebeurt al veel in de wijk. Hieronder vindt u meer informatie over de huidige werkzaamheden.

Agenda

 • 15 november 2022

  Inspraakavond in De Loods

 • Vanaf oktober

  Start individuele gesprekken met huurders

 • 17 mei
  Online informatiebijeenkomst
 • 9 en 11 mei
  Bijeenkomsten voor bewoners (op uitnodiging)

Interesse?

Interesse om in het vernieuwde Te Werve Oost te wonen? Schrijf u hier in als geïnteresseerde. 

Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

Privacyverklaring