Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de plannen. Het gaat tenslotte om uw buurt. U kunt daarom altijd telefonisch of per e-mail bij ons terecht voor meer informatie.

Hieronder leest u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. De vragen zijn gegroepeerd in 2 rubrieken. Klik op de rubriek om de vragen (en antwoorden) te zien.

Over de vernieuwing
 • Waarom is tot sloop besloten? En door wie?
  Rijswijk Wonen heeft het besluit genomen om de woningen te slopen omdat ze sterk verouderd zijn. Daardoor is het te duur om ze aan te passen aan de eisen van deze tijd. Bovendien zijn er dringend meer woningen en meer verschillende woningen nodig. Dat is in dit gebied mogelijk. De gemeente denkt mee en geeft toestemming.
 • Wat verstaan jullie onder het vernieuwingsgebied?
  Dit is het oostelijke gebied van Te Werve, tussen de Sir Winston Churchilllaan, Generaal Berenschotlaan, Idenburglaan en Van Vollenhovenlaan. Bekijk hier het plangebied. Bekijk hier het plangebied.
 • Waarom slopen we wél portiekwoningen in Te Werve Oost en niet die in Te Werve West?
  De portiekwoningen in Te Werve West zijn in iets betere staat, zodat verduurzamen beter mogelijk is, maar ook deze woningen bevatten geen lift en zijn daarom niet zo geschikt voor ouderen. Maar de belangrijkste reden om hier een andere keus te maken is dat we meer en andere woningen willen toevoegen in Te Werve. Hier in Te Werve Oost kunnen we starten met één plan voor het hele gebied. Dat komt doordat wij verhuurder zijn van alle woningen.  Eén plan voor het hele gebied maakt het mogelijk om meer woningen terug te bouwen dan er nu staan. Zo kunnen straks meer mensen wonen in de wijk. En kunnen we kiezen voor een mix van toekomstbestendige woningen die verschillen in prijs. Hierdoor kunnen mensen ook binnen de wijk doorverhuizen naar een woning die hen beter past.  
 • Waarom moet de wijk Te Werve Oost worden vernieuwd?
  Er zijn meerdere redenen:
  • Verouderde woningen
   Een deel van de woningen is verouderd, met name de portiekwoningen van Rijswijk Wonen. Ze hebben enkel glas en slechte ventilatie. Ze zijn niet toekomstbestendig, niet duurzaam en daar klagen ook veel bewoners over.
  • Verduurzamingsopgave
   We hebben een verduurzamingsopgave, net als in de rest van Nederland. Alle woningen moeten in 2050 van het gas af. Onderzoek moet uitwijzen of de bestaande woningen geschikt zijn om te verduurzamen of dat nieuwbouw een betere optie is.
  • Weinig gevarieerd aanbod
   Bewoners die meer gaan verdienen of een huis willen kopen kunnen nu vaak niet in de wijk terecht. Daarom streven we naar meer variatie in de wijk. Naast sociale huurwoningen moeten er ook middeldure huurwoningen en koopwoningen bij komen.
  • Aantrekkelijker maken
   We horen vaak dat mensen ontmoetingsplekken missen in de wijk. Daarom willen we voorzieningen als bijvoorbeeld een buurthuis/kiosk terug brengen. We willen de wijk aantrekkelijker maken door het groen, straten en pleinen te verbeteren.
 • Komen er meer of minder sociale huurwoningen in Te Werve Oost?
  Een groot deel van de nieuw te bouwen woningen blijft sociale huur, maar het aantal sociale huurwoningen in Te Werve Oost neemt ten opzichte van de huidige situatie wel iets af. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat dit verlies wordt gecompenseerd in andere wijken, zodat het totale aantal sociale huurwoningen in Rijswijk minimaal gelijk blijft. Omdat ook een klein deel van de bewoners die er nu wonen, graag op een andere plek wil gaan wonen, kan iedereen die wil terugkeren.
 • Wat is de planning?
  De komende maanden gaan we – voor een deel samen met u – de plannen verder uitwerken. Naar verwachting zullen de eerste woningen in de 2e helft van 2024 gesloopt gaan worden. In 2030 is alle nieuwbouw klaar. Het is de bedoeling om de wijk in verschillende stappen te vernieuwen. De precieze planning kan pas gemaakt worden als de plannen verder zijn uitgewerkt.
 • Gaan de woningen van het gas af?
  Bij nieuwbouw is dat verplicht dus de nieuwe woningen worden gasloos. Bij de woningen die blijven staan is dit nog niet bekend. Uiterlijk in 2050 moet dit ook geregeld zijn. Maar wellicht is dit een goed moment. Dit gaan we met de bewoners bespreken.
 • Hoe komt de nieuwbouw/openbare ruimte eruit te zien? Kan ik hierover meedenken? Graag zelfs. U wordt daarvoor nog uitgenodigd. Er zijn al wel wat ideeën over meer groen, meer ontmoetingsruimtes voor bewoners en veilige fietspaden, maar de plannen moeten nog verder uitgewerkt worden. De inbreng van bewoners én toekomstige bewoners is daarbij belangrijk. 
 • Jullie zeggen dat mensen mee mogen denken, maar staat niet alles al lang vast?
  Er zijn al wel ideeën over meer ontmoetingsplekken, meer groen en meer en verschillende woningen. Maar dit is geen uitgewerkt plan. Dat maken we met professionals en met uw inbreng. We gaan actief bewoners uit de buurt en mogelijke toekomstige bewoners daarbij betrekken. Uw wensen halen we op als huiswerk voor de ontwerpers. Daarna onderzoeken we of het plan voldoet aan alle wensen. Uiteindelijk moet het een mooie buurt worden, en moet het plan wel financieel haalbaar zijn.
 • Wordt er in het plan rekening gehouden met parkeerplekken, fietsstalling, enzovoort?
  Ja, dit is opgenomen in de uitgangspunten voor de wijk. Hierbij kijken we zowel naar de parkeerplekken voor auto’s als voor fietsen. Ook zorgen we dat er ruimte is voor scootmobielen en wordt er gekeken naar deelauto’s.
 • Komen er ook seniorenwoningen?
  Dat is nog niet bekend. Wel willen we bij de appartementen zorgen voor liften en lage drempels. Hierdoor zijn alle woningen beter toegankelijk en in de basis geschikt voor veel senioren.
 • Hoe hoog wordt de nieuwbouw?
  Dat is nog niet exact bekend. Tussen de Idenburglaan en de Karel Doormanlaan zal de hoogte naar verwachting ongeveer hetzelfde blijven als nu. In de strook tussen de Karel Doormanlaan en de Sir Winston Churchilllaan zal er waarschijnlijk hoger gebouwd gaan worden. Hoe hoog is nu nog niet te zeggen.
    Over de gevolgen voor huurders
    • Mijn inkomen is te hoog om straks weer voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Krijg ik dan wel een urgentieverklaring om te zoeken naar een andere woning?
     Ja, u krijgt wel een urgentieverklaring van de gemeente. Maar deze geldt alleen voor sociale huurwoningen. Het is dus de vraag of de urgentieverklaring voor u helpend is. De inkomensgrens voor sociale huur is met een urgentie wel iets hoger dan normaal, namelijk € 49.013 (prijspeil 2022).

     Voor bewoners met een inkomen dat boven deze grens ligt gaan we zoeken naar andere oplossingen. Zo reserveren we 50% van de woningen in het project aan de Admiraal Helfrichsingel voor bewoners van Te Werve Oost. U krijgt daarover op een later moment meer informatie.

    • Ik wil graag terugkomen in Te Werve Oost, maar ik heb geen recht meer op een sociale huurwoning. Kan ik dan een middenhuurwoning in Te Werve Oost krijgen? Of een koopwoning?
     De terugkeergarantie geldt voor alle bewoners. Rijswijk Wonen of Synchroon zullen dan zorgen dat er ook voor u een woning is die past bij uw gezinssamenstelling en inkomen.

    • Wanneer moet ik mijn huis uit?
     Als wij uw huis gaan slopen, dan moet u uw huis uit. U hoort dat minimaal anderhalf jaar van tevoren. We weten nu nog niet voldoende van bijvoorbeeld het sloop- en bouwproces om per woning aan te geven wanneer dat is. Voor  half 2024 wordt uw huis in ieder geval niet gesloopt.

    • Wanneer kunnen we de eerste werkzaamheden verwachten?
     De komende 2 jaar zijn we bezig met het maken van een plan. Dat plan maken we samen met bewoners. De eerste werkzaamheden starten dus niet eerder dan in 2024.

    • Wordt de hele wijk in één keer vernieuwd of gaat dat in stappen?
     Het is de bedoeling om de wijk in verschillende stappen aan te pakken. Dat betekent dat niet alles in één keer gesloopt gaat worden. Ook de bouw van nieuwe woningen zal in verschillende stappen gebeuren.

    • Hoe krijg ik informatie over de plannen?
     U ontvangt van ons altijd informatie op papier wanneer er nieuws is of wanneer u wordt uitgenodigd om mee te denken.

    • Ik heb de bijeenkomst gemist. Is dat een probleem? De online-bijeenkomst kunt u hier terugkijken. Verder komen we later dit jaar bij u langs om persoonlijk met u in gesprek te gaan en uw vragen te beantwoorden. Ook komen er inloopspreekuren bij u in de buurt. Ook daar is de mogelijkheid om uw vragen te stellen.  
    • Welke rechten en plichten heb ik?
     Rechten en plichten van bewoners komen in een zogenoemd sociaal plan. Hierin staan alle afspraken over zaken als verhuisvergoeding, terugkeer, zelf aangebrachte voorzieningen enzovoort. Wij maken dit plan samen met de projectcommissie. Deze bestaat uit bewoners uit uw buurt. Hier vindt u meer informatie over de projectcommissie.

    • Krijg ik een vervangende woning? U moet inderdaad verhuizen. U krijgt ruim de tijd om een andere woning te vinden. Minimaal anderhalf jaar. En een jaar voor de sloopdatum krijgt u een urgentieverklaring waarmee u voorrang heeft bij het zoeken naar een passende woning op Woonnet Haaglanden. De urgentieverklaring is geldig voor de hele regio Haaglanden. Lukt het u echt niet een woning te vinden? Dan gaan we met u meekijken en meedenken.

    • Kan ik weer terugkomen in de buurt? Ja, iedereen dit dat wil kan terugkeren in de wijk. Wel gelden hierbij de wettelijke regels voor toewijzing van woningen. Daarom zullen we in het persoonlijke gesprek ook aan u vragen wat uw gezinssamenstelling en inkomen is. Dan kunnen we zorgen dat er voor iedereen die dat wil weer plek is in de nieuwe wijk. 

    • Als ik terug wil komen in de nieuwbouw, gaat mijn huur dan omhoog? De prijzen van de nieuwbouw kunnen inderdaad hoger zijn dan uw huidige huurprijs. Zeker als u al lang geleden in uw huidige woning bent gaan wonen. Als u nu huurtoeslag krijgt zal dat straks ook het geval zijn. Alleen wordt het bedrag aan huurtoeslag hoger waardoor de echte stijging voor u beperkt blijft. Daarnaast is de nieuwbouwwoning veel beter geïsoleerd. Hierdoor is er minder energie nodig om de woning te verwarmen. Daarmee kunt u ook een aanzienlijk bedrag besparen.  
     Krijgt u geen huurtoeslag? Dan komt u in aanmerking voor een wenperiode. Dat betekent dat u niet direct de volle huur hoeft te betalen. De precieze regeling hiervoor komt in het sociaal plan.  

    • Wat gebeurt er met de huur van mijn huidige woning?
     Zolang u nog in Te Werve Oost woont zal de huur niet meer verhoogd worden.

    • Wat als ik niet akkoord ben met het slopen van mijn woning? We kunnen ons voorstellen dat u niet blij bent dat uw woning wordt gesloopt. Deze keuze wordt gemaakt door Rijswijk Wonen. Maar door goede afspraken in het sociaal plan wil Rijswijk Wonen ervoor zorgen dat u straks ook weer plezierig woont. In Te Werve Oost of elders, waar u voor kiest.  

    • Hoeveel tijd heb ik om te zoeken naar een woning? Als wij uw huis gaan slopen, dan krijgt u tenminste anderhalf jaar de tijd om een andere woning te vinden via Woonnet Haaglanden. Als u al eerder wilt verhuizen, neemt u dan contact met ons op.  

    • Ik wil nu eigenlijk al weg, krijg ik dan ook de verhuiskostenvergoeding? Ja, Rijswijk Wonen heeft besloten om de verhuiskostenvergoeding per 1 juli 2022 te laten ingaan. Alle bewoners van de te slopen woningen hebben daar bericht over gehad. 

    • Mijn inkomen is inmiddels gestegen en ik kom niet meer in aanmerking voor sociale huur. Moet ik dan weg als mijn woning wordt gesloopt? Ook dan is er plaats voor u in de nieuwe wijk. Als uw inkomen hoger is dan de grens voor sociale huur, dan is koop of middeldure huur, die we ook in de wijk willen realiseren, een optie voor u. 

    • Welke vergoedingen of hulp krijg ik? Dit wordt geregeld in het sociaal plan. U krijgt een officieel bericht vanaf welk moment deze afspraken voor u gelden. Dit heet de peildatum. Wettelijk heeft u in ieder geval vanaf dat moment recht op een verhuiskostenvergoeding. Deze bedraagt momenteel € 6.505. 

    • Wat is een sociaal plan? In het sociaal plan maken we afspraken over de rechten die u heeft. En wat hiervoor de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen. Het sociaal plan wordt samen met de projectcommissie en de Bewonersvereniging Rijswijk opgesteld.

    • Wat is een peildatum? De peildatum is een datum die we samen met de gemeente vaststellen. De peildatum is gekoppeld aan wettelijke termijnen en kan pas worden vastgesteld als we een concrete sloopdatum hebben. De peildatum wordt per fase vastgesteld. Er wordt u daarover persoonlijk een brief gestuurd.

    • Kan ik mij al opgeven voor een nieuwbouwwoning? In het persoonlijke gesprek kunt u laten weten of u terug wilt keren naar de nieuwbouw. 

    • Moet ik twee keer verhuizen? Dat hangt er vanaf. Als u besluit een andere woning te betrekken en niet terug te keren naar de wijk, hoeft u uiteraard maar één keer te verhuizen. Daarnaast kunnen mensen waarvan de woning in een wat latere fase wordt gesloopt, wellicht direct naar de nieuwbouw verhuizen. We weten nu nog niet voldoende van bijvoorbeeld het sloop- en bouwproces om per woning aan te geven welke woning in welke fase wordt gesloopt. Voor half 2024 wordt uw huis in ieder geval niet gesloopt.

    • Ik wil graag terugkeren naar mijn eigen straat, kan dat? U kunt zich inschrijven voor een woning in uw oude straat, als dit een passende woning is. We weten alleen nog niet wat er op welke plaats gebouwd gaat worden.
     Als u wilt terugkeren naar uw huidige straat is twee keer verhuizen helaas noodzakelijk. U verhuist dan eerst naar een andere woning en woont daar tot na de oplevering van uw nieuwe woning. Dit kan enkele jaren duren. Er wordt per huishouden maar één keer een verhuiskostenvergoeding uitgekeerd.
      

    • Ik zie erg op tegen een verhuizing, kan ik daar hulp bij krijgen? Met elke bewoner bespreken we in een persoonlijk gesprek de woonwensen. Samen zoeken we naar de meest passende oplossingen.   

    • Kan ik mij nog aanmelden voor de projectcommissie? De commissie is voor en door bewoners. Dit is iets wat de projectcommissie zelf besluit. Wel vragen we om een vaste groep die het gesprek voert met Rijswijk Wonen

    • Ik heb een reparatieverzoek of onderhoudsklacht. En nu? Het reguliere onderhoud gaat door. Reparatieverzoeken en onderhoudsklachten kunt u gewoon blijven melden bij Rijswijk Wonen. Dat kan via www.rijswijkwonen.nl/reparatie-melden of telefonisch: (070) 33 64 200. 

    • Voor welk gebied geldt de urgentie? De urgentie geldt voor de regio Haaglanden. Dit zijn de volgende negen gemeenten: Rijswijk, Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westland en Midden Delfland.
    • Raak ik mijn inschrijfduur kwijt door de verhuizing? In principe wel, maar u kunt binnen twee jaar nadat u uit het vernieuwingsgebied bent verhuisd, nog vragen of de inschrijfduur hersteld wordt. Twee jaar na uw verhuizing vervalt deze definitief. Hiermee kunt u dus binnen twee jaar uw oude punten nog benutten.
    • Hoe vaak mag ik reageren via Woonnet-Haaglanden? U mag twee actieve reacties op lopende advertenties hebben. Zodra de reactietermijn van de advertenties is verlopen en de advertentie is gesloten, mag u weer opnieuw op woningen reageren. 
    • Mag ik een aanbieding van Woonnet weigeren? Ja, zolang u dit aan Woonnet laat weten. Niet reageren op een aanbieding kan betekenen dat u tijdelijk wordt uitgesloten.
    • Als ik te veel verdien voor sociale huur, kan ik dan ook terugkeren in de wijk? Ja, de terugkeergarantie geldt dan ook voor u. Er komen ook woningen van Rijswijk Wonen in de middendure huur. Daarnaast worden er huur- en koopwoningen door Synchroon gebouwd in het duurdere segment. Zo zijn er voor alle inkomensklassen geschikte woningen.
    • Hoe moet ik de woning opleveren? De woning moet leeg zijn en geschikt om nog te bewonen zodat we de woning tijdelijk kunnen verhuren. Bij door u aangebrachte aanpassingen geldt dat deze veelal kunnen blijven zitten tenzij u bij de voorinspectie van de opzichter iets anders hoort. Dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met veiligheid.
    • Welke voorwaarden gelden er voor de verhuiskostenvergoeding? Om in aanmerking te komen voor de verhuiskostenvergoeding moet u nu een huurcontract hebben met Rijswijk Wonen en de woning leeg opleveren. Er wordt per adres maar één verhuiskostenvergoeding toegekend.
    • Hebben we straks veel overlast tijdens sloop en bouw? Het zal niet lukken om geen overlast te veroorzaken. Maar we doen ons best om deze te beperken. Uiteraard wordt er vooraf informatie gegeven over wat u kunt verwachten, en wanneer. En bij wie u zich kunt melden als er zaken onverhoopt anders lopen dan afgesproken.
    • Hoe worden de duurdere huurwoningen toegewezen? De huurwoningen van Rijswijk Wonen boven de sociale huurgrens worden ook via Woonnet-Haaglanden verhuurd. Toewijzing gaat op basis van inschrijfduur en woonduur.
    • Wanneer kom je in aanmerking om terug te keren in de wijk? De terugkeergarantie geldt voor alle huurders die verhuizen vanwege de sloop van hun woning. Gezinsleden verhuizen mee zodat er bij terugverhuizen weer een lege woning achterblijft.
    • Krijg je twee keer verhuiskosten als je twee keer moet verhuizen om terug te keren in de wijk? Nee, er wordt maar één verhuiskostenvergoeding per huishouden uitgekeerd. Als u wilt terugkeren wordt de vergoeding in meerdere delen uitbetaald; deels bij de eerste verhuizing, deels bij de tweede.
    • Als ik reageer maar geen woning kan vinden, kunnen jullie dan helpen? Natuurlijk kunnen we met u meekijken en meedenken als het niet lukt. Indien nodig zullen we actief met u meezoeken en u een woning aanbieden.
    • Krijgen inwonende kinderen ook urgentieverklaring en terugkeergarantie? Er geldt één urgentie per woning, waarbij alle ingeschreven personen worden meegeteld bij het huishouden. De urgentie geldt voor het hele huishouden. Bij terugkeer verhuizen alle inwonende personen mee zodat er een lege woning achterblijft.
    • Kun je ook tijdelijk bij familie of vrienden verblijven en daarna weer terugkeren? Krijg ik dan ook een verhuisvergoeding? Ja, dat is geen probleem. En ook dan geldt de verhuiskostenvergoeding. Het is wel belangrijk dat u vooraf aangeeft dat u wilt terugkeren.

    Interesse?

    Interesse om in het vernieuwde Te Werve Oost te wonen? Schrijf u hier in als geïnteresseerde. 

    Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

    Privacyverklaring