Korte terugblik inloopavond voor het bestemmingsplan Te Werve Oost

Maandagavond 8 januari was de inloopavond voor het bestemmingsplan Te Werve Oost in De Loods in Rijswijk. Het bestemmingsplan ligt vanaf 22 december 2023 ter inzage.

Tijdens de inloopavond konden bewoners en omwonenden van Te Werve Oost vragen stellen over het bestemmingsplan. Deze werden beantwoord door de medewerkers van Gemeente Rijswijk, Synchroon en Rijswijk Wonen. En er werd uitleg gegeven over het bestemmingsplan. Hier werden deze panelen bij gebruikt:

Er kwamen ongeveer 30 bewoners en omwonenden naar de inloopavond.

Het bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkplannen.nl
U vindt het plan met het identificatienummer: NL.IMRO.0603.bptewerveoost-ON01 of bij de Balie publiekzaken in de hal van het Stadhuis, na het maken van een afspraak. U kunt hiervoor bellen met het Rijswijks Contact Centrum van de gemeente via 14070.

Zienswijzen kunnen ingediend worden tot en met 1 februari 2024 bij de gemeenteraad
Dit doet u door:

  • het sturen van een brief aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan Te Werve Oost;
  • het mondeling geven van een reactie. Hiervoor dient op tijd, het liefst uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via Team Ruimte (14070) of via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.

Hoe gaat het verder?
Zienswijzen (reacties) over het ontwerpbestemmingsplan worden gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt daarover een besluit en stelt het uiteindelijke bestemmingsplan vast.


Geplaatst op: 11 januari 2024

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Aanmelden kan via tewerve@rijswijkwonen.nl.

Interesse?

Interesse om in het vernieuwde Te Werve Oost te wonen? Schrijf u hier in als geïnteresseerde. 

Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

Privacyverklaring