Auteur: sprdmn_the_outsiders

Nieuwbouwwoningen voor bewoners Te Werve Oost

In september zijn de woningen in het project LOF Erasmusveld in Den Haag naar verwachting klaar. Een deel van de woningen zijn gereserveerd voor bewoners van een te slopen woning in Te Werve Oost en de Bomenbuurt. Het gaat om 60% van de woningen, 24 stuks. De huurders die hiervoor in aanmerking komen, hebben hierover een brief ontvangen. Zij moeten vóór 24 juli reageren.

Boven- en benedenwoningen met 2 slaapkamers

Het project telt 40 energiezuinige woningen aan de Edgar du Perronstraat. Een benedenwoning bestaat uit de begane grond plus de halve 1e verdieping. Op de begane grond vindt u de woonkamer en keuken. De slaapkamers bevinden zich op de eerste verdieping. Ook de bovenwoning heeft de slaapkamers op de 1e verdieping. De woonkamer en keuken zijn op de 2e verdieping. De huurprijs van alle woningen is € 808,-. De servicekosten, inclusief bijdrage voor zonnepanelen, zijn voor de benedenwoningen € 14,10 en voor de bovenwoningen € 16,45. Er wordt nog volop gebouwd dus op dit moment zijn er nog geen foto’s.

Downloads

Geen recht meer op sociale huur – wat nu?

Sommige bewoners van het vernieuwingsgebied hebben nu een sociale huurwoning, maar komen daar straks niet meer voor in aanmerking. Meestal omdat hun inkomen is gestegen. Dat roept vragen op. Bijvoorbeeld over de urgentieverklaring, die voorrang geeft bij het zoeken naar een nieuwe woning. Maar ook over de terugkeergarantie: worden er in het nieuwe te Werve Oost wel genoeg middenhuurwoningen of koopwoningen gebouwd? En krijgen zij daar dan voorrang op? In de FAQ geven we antwoord op deze vragen.

Leegstaande woningen

Bewoners hebben ons gevraagd hoe Rijswijk Wonen omgaat met leegstaande woningen in Te Werve Oost. Daar geven wij graag duidelijkheid over.

De te slopen woningen worden tijdelijk verhuurd. Er zijn zoveel mensen die een woning zoeken dat het zonde zou zijn om ze jaren leeg te laten staan. Het zou de buurt ook geen goed doen. De firma Wolf Huisvestingsgroep regelt dit voor ons. Zij zoeken nieuwe huurders en stellen met hen een tijdelijk huurcontract op. De nieuwe huurders zijn geen anti-krakers. Er is eerst een gesprek met de kandidaten om zoveel mogelijk te voorkomen dat de tijdelijke huurders voor overlast zorgen. De tijdelijke huurders krijgen geen verhuiskostenvergoeding als zij hun woning weer moeten verlaten. Ook krijgen zij geen terugkeergarantie.

Kent u mensen die tijdelijk in de woningen willen wonen? Dan kunt u hen verwijzen naar de site: www.wolfhuisvestingsgroep.nl

Terugblik bijeenkomst

De bewonersbijeenkomst van 10 oktober in De Loods is goed bezocht. Medewerkers van Rijswijk Wonen gaven een uitgebreide toelichting op de informatie die eerder al in de nieuwsbrief was gedeeld. Bewoners konden daarop hun vragen stellen. Na de presentaties was er tijd om in kleine groepjes verder te praten en de informatieborden te bekijken. 

Belangrijkste onderwerp van de avond was de volgorde van sloop en nieuwbouw. En wat dat betekent voor de bewoners. Dat gaf helderheid: waar de een nog jaren in zijn woning kan blijven, moet een ander al eerder op zoek naar een nieuwe plek.

Het vinden van een nieuwe plek was het andere grote onderwerp van de avond. Rijswijk Wonen reserveert woningen in vijf renovatie- of nieuwbouwprojecten. Daardoor zijn er meer mogelijkheden om (tijdelijk) nieuwe woonruimte te vinden. Bewoners krijgen hierover per project informatie thuisgestuurd. Dit zal gebeuren als de woningen in de verhuur gaan.

Informatieavond op 10 oktober

Op maandag 10 oktober is er weer een informatieavond in De Loods, van 19.30 tot 21 uur. Bewoners hebben daar een uitnodiging voor op de mat gekregen. Deze avond geven we in de vorm van een presentatie een extra toelichting op het laatste nieuws uit de nieuwsbrief.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Na de presentatie is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Ook is het mogelijk om met medewerkers van Rijswijk Wonen in gesprek te gaan.

Lukt het niet om te komen? Neemt u dan contact met ons op via projectleider@rijswijkwonen.nl. Wij kijken dan graag samen met u naar een passende oplossing.

Volgorde van sloop en bouw is bekend

De volgorde van sloop en bouw is bekend. Dat geeft antwoord op de belangrijke vraag: wanneer is mijn woning aan de beurt?

Uiteraard is dit een planning en kan deze nog wijzigen. Vertraging eerder in het project zorgt vrijwel zeker ook voor vertraging verderop.

Waarom deze fases?

Door in deze volgorde te werken, kunnen we zoveel mogelijk bewoners van te slopen woningen een plek geven in de nieuwbouw. Ook kunnen we op deze manier de overlast van slopen, bouwen en bouwverkeer zoveel mogelijk beperken.

Fase 1: Karel Doormanlaan 3 t/m 49 en 114 t/m 144
Aan de kop van de Karel Doormanlaan, bij de kinderopvang, beginnen we aan beide zijden met slopen. Hier komt hoogbouw voor terug. We slaan hiermee drie vliegen in één klap:

  1. We kunnen een weg aanleggen vanaf de Sir Winston Churchilllaan voor het bouwverkeer
  2. We kunnen een bouwplaats maken in het centrum van het vernieuwingsgebied. Doordat die dicht bij de toegangsweg ligt kunnen we het bouwverkeer in de wijk beperken.
  3. We slopen hier 40 woningen en bouwen er een groter aantal terug. De nieuwe woningen kunnen worden gebruikt voor herhuisvesting.

Fase 2: Karel Doormanlaan 51 t/m 153
Ook op deze plek wordt hoogbouw gepland. De bewoners uit deze fase krijgen de mogelijkheid om vlak voor de sloop te verhuizen naar de nieuwbouw in het fase 1 gebied.

Fase 3: Karel Doormanlaan 162 t/m 192 en Van Vollenhovenlaan 15 t/m 93
Het is de bedoeling dat fase 3 ongeveer tegelijk met fase 2 start. Hier blijven de te bouwen woonblokken lager. De bouwwijze zal daardoor anders zijn, met andere kranen. Vandaar dat het mogelijk is om tegelijkertijd aan beide fasen te werken.

Fase 4: Snouck Hurgronjestraat 1 t/m 47, Idenburglaan 65 t/m 127, Dr. Kruytstraat 2 t/m 32
Zodra de fundering van fase 3 gereed is starten de werkzaamheden aan fase 4. Op deze manier kan de aannemer efficiënt doorwerken en beperken we de periode dat de bewoners van de woningen die blijven staan, tussen twee bouwplaatsen in zitten. Dit gaat dan met name om de bewoners van de woningen aan de Snouck Hurgronjestraat en de Karel Doormanlaan 146 t/m 156.

Fase 5: Idenburglaan 1 t/m 63, Pater van Lithstraat 1 t/m 47 en Generaal Berenschotlaan 18 t/m 48
Hier maken we een sprongetje in de wijk. De reden hiervoor is dat de bouwplaats op dezelfde plek kan blijven liggen. Fase 5 start pas nadat fase 3 is afgerond waardoor het voor deze bewoners mogelijk is om direct binnen de wijk naar de nieuwbouw te verhuizen.

Fase 6: Dr Kruystraat 1 t/m 79
De laatste fase start direct nadat de funderingswerkzaamheden in fase 5 zijn afgerond.

Herhuisvesting in andere projecten van Rijswijk Wonen

Rijswijk Wonen heeft een aantal bouwprojecten aangewezen waar in totaal ruim 100 woningen worden gereserveerd voor bewoners van Te Werve Oost. Hier zitten zowel sociale huurwoningen als middeldure huurwoningen bij.

Het gaat om:

  • een renovatieproject aan de Rembrandtkade en omgeving
  • een nieuw appartementencomplex in Rijswijk Buiten: De Koploper
  • nieuwbouw aan de Admiraal Helfrichsingel
  • nieuwbouw aan de Godfried Bomansstraat
  • nieuwbouw in Haags buiten: LOF

Voorwaarden om kans te maken

Voor het kunnen reageren op de woningen gelden uiteraard voorwaarden. Deze voorwaarden zullen voor de bewoners uit Te Werve Oost hetzelfde zijn als voor andere kandidaten. Maar op 50% van de woningen kunnen alleen bewoners met een te slopen woning in Te Werve Oost reageren.

Als er meer mensen geïnteresseerd zijn en aan de voorwaarden voldoen, dan geldt het volgende:

  1. Bewoners uit fase 1 gebied gaan voor die uit fase 2 gebied en zo verder
  2. Woont u in hetzelfde fase gebied dan geldt uw huidige woonduur (ingangsdatum huurcontract)

Eerste project: Rembrandtkade en omgeving

Het renovatieproject aan de Rembrandtkade is in volle gang. Ondertussen zijn er al vele woningen opgeleverd waaronder woningen die niet meer verhuurd zijn. In totaal worden 18 woningen gereserveerd voor bewoners van Te Werve Oost.

Bij de nieuwsbrief van september hebben bewoners hierover een brief gekregen. De brief leest kun u hier downloaden.

Verhuisvergoeding per 1 juli 2022

Goed nieuws: voor iedereen die na 1 juli van dit jaar gaat verhuizen, is een verhuiskostenvergoeding beschikbaar. Tijdens de bijeenkomsten hebben we deze wens vaak gehoord. We zijn blij om te kunnen melden dat we aan deze wens tegemoet kunnen komen. De verhuiskostenvergoeding is € 6.505,-.

We betalen in twee delen
Het eerste deel van € 4.000,- krijgt u nadat u de huur bij ons heeft opgezegd. Het tweede deel van € 2.505 ontvangt u nadat de woning is opgeleverd. Als u een betalingsachterstand heeft, gaan we eerst verrekenen. Ook als bij de oplevering niet alles volgens afspraak is achtergelaten, halen wij de kosten die wij moeten maken, van de verhuisvergoeding af.

Het sociaal plan geldt nog niet
Omdat er nog geen geldig sociaal plan is, kunt u nog geen gebruik maken van de rechten die in het sociaal plan worden afgesproken. Met het uitbetalen van de verhuiskostenvergoeding maken we daarop dus een uitzondering. We zijn op dit moment nog niet verplicht om een verhuiskostenvergoeding uit te betalen, maar we doen dit dus wel.

Vragen?
Vragen over de verhuiskostenvergoeding en overige vragen over de sloopplannen kunt u stellen aan de sociaal projectleider via projectleider@rijswijkwonen.nl

Kijk de online bijeenkomst terug

Op 17 mei was er een online bijeenkomst over de plannen voor sloop en nieuwbouw in Te Werve Oost. Speciaal voor mensen die niet in de gelegenheid waren om naar de bijeenkomsten in De Loods te komen, of een voorkeur hebben voor online.

Er waren zo’n veertig mensen online. Het programma was hetzelfde als bij de bijeenkomsten in De Loods en ook hier werden volop vragen gesteld. Deze vragen werden ter plekke door de sprekers behandeld.

De online bijeenkomst is opgenomen en hier terug te kijken.

Bewonersbijeenkomsten goed bezocht

Op 9, 11  en 20 mei zijn er vijf informatiebijeenkomsten gehouden over de plannen voor sloop en nieuwbouw in Te Werve Oost. Rijswijk Wonen gaf uitleg over het waarom van de plannen, in welk stadium ze verkeren en wat dit allemaal betekent voor de bewoners van het vernieuwingsgebied.

De bijeenkomsten zijn goed bezocht. Naar schatting was zo’n 40% van de huurders aanwezig, verspreid over drie momenten. Het vierde moment was voor omwonenden.

De bijeenkomsten waren vooral bedoeld om vragen te kunnen stellen en het gesprek met elkaar op te starten. En, het belangrijkste: om duidelijk te maken dat er voor iedereen vervangende woonruimte gevonden zal worden. Hoe dan ook. Of, zoals directeur-bestuurder Rob van den Broeke het verwoordt: wij laten u niet los!

Er werden volop kritische vragen gesteld. De meeste zijn ter plekke beantwoord, of krijgen een plaats in de persoonlijke gesprekken met huurders die na de zomer worden opgestart. Sommige vragen konden (nog) niet beantwoord worden omdat de plannen daarvoor in een te vroeg stadium verkeren. Maar het zal zeker niet bij deze eerste serie bijeenkomsten blijven. Daarover wordt u uiteraard geïnformeerd.

Mensen die hun vraag op een kaartje hebben ingeleverd, krijgen allemaal persoonlijk bericht. Bovendien worden de belangrijkste vragen verwerkt op de pagina veelgestelde vragen op deze website.

 

Sloopbericht bezorgd in de wijk

Op 28 april hebben medewerkers van Rijswijk Wonen aangebeld bij alle 355 adressen in het vernieuwingsgebied van Te Werve Oost. Huurders kregen persoonlijk een brief overhandigd waarin staat dat hun woning de komende jaren zal worden gesloopt. Of juist niet.

Ook werden mensen persoonlijk uitgenodigd om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de besloten informatiebijeenkomsten in de week van 9 mei. Daarnaast kregen zij een zogenoemde vernieuwingskrant, waarin meer informatie wordt gedeeld over de noodzaak van de vernieuwing en de voorlopige planning.

De Rijswijkse wijk Te Werve Oost wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. Rijswijk Wonen gaat hier 332 van de 355 woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Samen met de gemeente Rijswijk, gebiedsontwikkelaar Synchroon en (toekomstige) bewoners werkt de woningcorporatie aan een vernieuwingsplan. Een plan voor een buurt die plaats biedt aan meer mensen en meer woonwensen. En waar het fijn is om te wonen.

Sloop en nieuwbouw Te Werve Oost

De Rijswijkse wijk Te Werve Oost wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. Rijswijk Wonen gaat hier 332 van de 355 woningen slopen en vervangen door nieuwbouw.

Samen met de gemeente Rijswijk, gebiedsontwikkelaar Synchroon en bewoners werkt de woningcorporatie aan een vernieuwingsplan. Een plan voor een buurt die plaats biedt aan meer mensen en meer woonwensen. En waar het fijn is om te wonen. Op 28 april gaat Rijswijk Wonen in het vernieuwingsgebied van deur tot deur om huurders op de hoogte te brengen van het sloopbesluit.

Rijswijk Wonen sloopt niet graag. Het is immers erg ingrijpend voor huurders. Maar deze woningen zijn verouderd en veel bewoners hebben last van vocht, tocht en schimmel. Het is niet haalbaar om ze weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. Bovendien is er grote behoefte aan méér woningen. Daarom heeft Rijswijk Wonen – in overleg met de gemeente – het besluit genomen om tot sloop en nieuwbouw over te gaan. Huurders die dat willen, kunnen terugkeren in de nieuwe wijk.

De woningen die gesloopt gaan worden, staan tussen de Sir Winston Churchilllaan, Generaal Berenschotlaan, Idenburglaan en Van Vollenhovenlaan. Het gaat om 304 portiekwoningen en 28 eengezinswoningen. De 23 eengezinswoningen die gebouwd zijn in 1996 blijven staan.

In het nieuwbouwplan komen meer woningen terug. Ook komen er verschillende typen woningen, in verschillende prijsklassen (koop en huur). Maar een groot deel blijft sociale huur. Daarnaast wordt de woonomgeving verbeterd, met aandacht voor fietsers, groen en ontmoetingsplekken voor bewoners. Deze plannen worden samen met bewoners verder uitgewerkt.

Lees voor meer informatie de vernieuwingskrant.

De projectcommissie is gestart

20 bewoners uit het gebied dat wordt verbeterd, meldden zich via de nieuwsbrief aan voor de projectcommissie Te Werve Oost.

Op 19 april waren zij aanwezig op de informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst werd uitgelegd wat de rol van een projectcommissie is. En welke rechten en plichten hierbij horen. Aan het eind van de avond is er een groep van bewoners gevormd uit de verschillende straten en delen van de buurt. Deze bewoners vormen samen de basis van de projectcommissie Te Werve Oost.

Oproep projectcommissie

Begin april 2022 ontvingen de bewoners uit het gebied dat verbeterd gaat worden een nieuwsbrief.


In deze nieuwsbrief stelden we de bewoners op de hoogte van de stand van zaken, stelden de aanspreekpunten bij vragen zich voor en deelden we de uitkomsten van gesprekken in de buurt. Ook riepen we bewoners op om lid te worden van de projectcommissie Te Werve Oost. 

Interesse?

Interesse om in het vernieuwde Te Werve Oost te wonen? Schrijf u hier in als geïnteresseerde. 

Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

Privacyverklaring