Sloop-nieuwbouw

Te Werve Oost gaat er heel anders uitzien. Van de 355 woningen in het gebied, gaan we 304 portiekwoningen en 28 eengezinswoningen slopen. Deze woningen zijn verouderd en veel bewoners hebben last van vocht, tocht en schimmel. Het is niet haalbaar om ze weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. Bovendien is er grote behoefte aan méér woningen. Daarom hebben wij – in overleg met de gemeente – het besluit genomen om tot sloop en nieuwbouw over te gaan.

Sloop-nieuwbouw 304 portiekwoningen

Alle portiekwoningen in het plangebied zijn verouderd en niet goed geïsoleerd. Bewoners hebben last van tocht, vocht, schimmel en verstoppingen. Opknappen kost heel veel geld en zelfs daarna voldoen de opgeknapte woningen niet aan de eisen van deze tijd. Daarom slopen we de portiekwoningen. Dit is tegelijk een kans om meer woningen terug te bouwen dan er nu staan en meer variatie aan te brengen in woningtypen.

Sloop-nieuwbouw 28 eengezinswoningen

De eengezinswoningen aan de oneven zijde in de Karel Doormanstraat (bouwjaar 1957) zijn in slechte staat. De kosten van renoveren zijn ook hier heel hoog. En dan nog is het niet mogelijk om ze helemaal geschikt te maken voor deze tijd. Daarom vervangen we ook deze woningen door nieuwbouw.

Wordt uw woning gesloopt?

Het is ingrijpend als uw woning wordt gesloopt. Het betekent dat u moet verhuizen naar een andere woning. Wanneer dat precies is, is nu nog niet bekend. Wel weten we dat de eerste woningen pas ná 1 juli 2024 worden gesloopt. Voor sommige woningen zal dit pas in 2027 zijn.

U krijgt ruim de tijd om een andere woning te vinden. Minimaal anderhalf jaar. En een jaar voor de sloopdatum krijgt u een urgentieverklaring waarmee u voorrang heeft bij het zoeken naar een passende woning. Lukt het u echt niet een woning te vinden? Dan gaan we met u meekijken en meedenken.

Interesse?

Interesse om in het vernieuwde Te Werve Oost te wonen? Schrijf u hier in als geïnteresseerde. 

Samen aan de slag om van Te Werve een nog fijnere wijk te maken.

Privacyverklaring